Manding Formu

Çocuk isteklerini sözel olarak, işaret dili, pecs sistemi gibi alternatif iletişim sistemleriyle ifade ettikçe öz yeterliliği gelişir, kendini sosyal açıdan daha rahat hisseder, çevresindeki kişilerle etkileşimi artar. • İletişim…

Aile Görüşme Formu

Nedir? Aile görüşme formu, üç ayda bir yapılan koordinatör aile terapist (KAT) toplantısında ve /veya ailenin talep ettiği görüşmelerde tutulan bir formdur. Amaç Bu form, ailenin eğitimciyle konuştuğu her şeyin yazılı…

Analiz Tablosu

Nedir? Veri toplamak; Müdahale planı için ipucu sunar, kişiye özgü program geliştirmeye olanak sağlar, uygulanan programın etkili olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmamıza yarar. Bu nedenle Grafikler; ABA uzmanları için önemli…

Data Formu

Nedir? Data Formu her öğrencinin bireysel beceri ve ihtiyaçları göz önünde tutularak kişiye özgü kazanımlar içeren hedef davranışlardan oluşur. Çocuğa öğretmek istenilen, Kazandırmayı hedeflediğimiz ya da Azaltarak ortadan…

Öğrenci Tanıma Formu

Aile ile doldurulan bir formdur. Öğrenci tanıma formunu doldururken görülebilecek en önemli ayrıntılardan bir tanesi de ailelerin çocuklarını ne kadar tanıdıklarıdır. Öğrenci tanıma formunda; -Öğrenciye ait bilgiler -Aileye…

Pekiştireç Belirleme Tablosu

Nedir? Çocukla çalışmaya başlamadan önce pekiştireç seçiminde bazı noktalara dikkat etmemiz gerektiği unutulmamalıdır. Çocukları tanımak ve onları motive eden şeyleri bilmek verimli bir seans geçirmek açısından nasıl…

Psikomotor Kaba Değerlendirme Formu

Nedir ? Psikomotor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması olarak tanımlanır. Motor gelişimi iki genel alanda incelemek mümkündür: Büyük…

Kaba Değerlendirme Formu

Nedir? Kaba değerlendirme formu öğrencinin performansını almak için, bir başka deyişle, hangi alanlarda eksiklikleri olduğunu, hangi becerileri yaşına uygun olarak yerine getirdiğini görmek için hazırlanmıştır. Öğrencinin…