Data Formu

Nedir?
Data Formu her öğrencinin bireysel beceri ve ihtiyaçları göz önünde tutularak kişiye özgü kazanımlar içeren hedef davranışlardan oluşur. Çocuğa öğretmek istenilen, Kazandırmayı hedeflediğimiz ya da Azaltarak ortadan kaldırmak istenilen davranışlara ilişkin tutulan bir veri kaydıdır.
• Nasıl Hazırlanır?
1. Öncelikle kazandırılmak istenilen davranış belirlenir ve data formunda yer alan programlar kısmına yazılır.
2. Belirlenen hedef davranış için yönerge ( tüm terapistler tarafından kullanılan ortak dil, kısa direktif ) yazılır.
3. Öğretim için ne gerekli araç/ gereçler ya da programda verilen alt kriterlerden hangi basamağın çalışıldığı hedefler kısmında yer alır.
4. Her program (hedef davranış için) 10 deneme kaydı içeren veri kısmı data da yer alır.
5. Program da yer alan kazanımlara ait uyarlama yapıldıysa ya da programla ilgili herhangi bir açıklayıcı bilgiye ihtiyaç var ise data formunun son kısmında yazan açıklama kısmında kısa notlar eklenmelidir.
• Veriler Nasıl Kayıt Edilir?
Data formunda yer alan hedef davranışların her biri için ayrılmış olan deneme kaydı kısmına , öğrenciye sunulan yönerge sonrası beklenilen davranışa göre ; bağımsız her doğru tepkisi için (+), yönerge sonrası gerçekleştirilmeyen ya da yanlış tepki için (-), yönerge ile birlikte davranışı gerçekleştirirken sunulan ipucu var ise ipucunun türüne göre; Fiziksel (F), İşaret (İ), Model (M), Görsel (G), Sözel (S) , hangi ipucu kullanıldıysa veri kaydı kısmında belirtilerek işaretleme yapılır.
• Ne için kullanılır?
Uygulanan program sonucunda çocuğun sergilemesini istediğimiz davranışın ne kadarını bağımsız ya da ipucu alarak gerçekleştirdiğini somut hale getirerek analize dökmemize olanak sağlar.