Psikomotor Kaba Değerlendirme Formu

Nedir ?
Psikomotor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması olarak tanımlanır.
Motor gelişimi iki genel alanda incelemek mümkündür:
Büyük kas motor becerileri (Bedeni kullanma),
Küçük kas motor becerileri (El ve ayağı kullanma)
Amaç;
Bu form çocuğun büyük kas motor becerilerini ve küçük kas motor becerilerinin değerlendirilmesi amacı ile kullanılır.
Uygulama;
Öncelikle form uygulanacak öğrencinin demografik bilgileri aileden veya yaşa bağlı kalarak çocuktan edinilir.
Doğum Tarihi, Adı- Soyadı, Okulu, Cinsiyeti, Sınıfı…
Form, 2 psikomotor alanından oluşmaktadır. Formda, öğrencinin yerine getirdiği beceriler için ” Evet ” sütununa ( ѵ ) işareti, yerine getiremediği beceriler için ”Hayır” sütununa (x) işareti, öğrencinin yaşına, cinsiyetine ve düzeyine uygun olmayan beceriler için ise her iki sütuna da ( x ) işareti koyularak gerekli açıklama ”Açıklama” kısmına not edilecektir.