Manding Formu

Çocuk isteklerini sözel olarak, işaret dili, pecs sistemi gibi alternatif iletişim sistemleriyle ifade ettikçe öz yeterliliği gelişir, kendini sosyal açıdan daha rahat hisseder, çevresindeki kişilerle etkileşimi artar.
• İletişim becerilerini arttırmak
• Sosyal etkileşimi arttırmak
• Davranış problemlerini ve öfke nöbetlerini azaltmayı hedefler.
OSB, DSM5 tanı ölçütlerinde ‘Kısıtlı yineleyici davranış örüntüleri ve sözel ve sözel olmayan iletişimde yetersizlik’ ile tanılanmaktadır.
Manding, sözel ve sözel olmayan iletişimdeki yetersizliği ortadan kaldırmaya yönelik kullanılan en önemli becerilerden biridir.
Manding verisi alınırken;
 Çocuğun seans içerisinde kazandığı beceriler belirlenir.
 Çocuğun ipuçlu olarak istekte bulunduğu durumlar forma ‘İ’ olarak
 Bağımsız istekte bulunduğu durumlar ise forma ‘B’ olarak belirtilir.
Her gün data kağıdının alt kısmına kaç istek gerçekleştiğine dair işaretleme yapılır.
• Gün sonunda manding formunda ilgili kısma yazılarak aylık olarak veriler toplanır.