Öğrenci Tanıma Formu

Aile ile doldurulan bir formdur. Öğrenci tanıma formunu doldururken görülebilecek en önemli ayrıntılardan bir tanesi de ailelerin çocuklarını ne kadar tanıdıklarıdır.
Öğrenci tanıma formunda;
-Öğrenciye ait bilgiler
-Aileye ait bilgiler
-Eğitim ile ilgili bilgiler
-Doğum öncesi döneme ait bilgiler
-Çocuğun sağlık durumuna ailt bilgiler
-Çocuğun sosyal gelişimi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Bütün bu bilgilerin ışığında bir öğrenciyi tanıdığımızda onun ilgi ve yeteneklerini bilmek ve ona göre davranmak, çocukta olumlu davranışların artışını sağlayacaktır.