Analiz Tablosu

Nedir?
Veri toplamak; Müdahale planı için ipucu sunar, kişiye özgü program geliştirmeye olanak sağlar, uygulanan programın etkili olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmamıza yarar. Bu nedenle Grafikler; ABA uzmanları için önemli bir araçtır. Yapılan ölçümler ile değişkenler arasındaki ilişkiyi görsel olarak sergileyen, sade bir formattır.
• Ne için kullanılır?
Grafikler;
1. Veri toplama sürecinde verilerin organize edilmesi için araç görevindedirler. Ham verilerin karmaşasını kolay ve okunabilir hale getirir.
2. Kullanılan prosedürün ne kadar iyi işlediğini ya da iyi işlemiyorsa bir takım düzenlemeler yapmayı mümkün kılar.
3. Öğretmen, öğrenci, veli ve ilgili hizmet görevlileri arasında iş birliği sağlar.

• Veriler Nasıl Kayıt Edilir?
Grafiğin taban kısmında (X ekseni),
Periyod boyunca verilerin tutulduğu gün ve yapılan deneme sayısı yazılır.
Grafiğin sol dikey kısmı (Y ekseni),
Yüzdelik dilimlerin yazdığı kısımdır. Yüzdelik puana çevrilen tepki sayıları y ekseni üzerinde işaretlenerek grafik oluşturur.
• Ham puanı yüzdelik puana dönüştürme?
Doğru (bağımsız)tepki sayısı
Doğru yanıtların yüzdesi: ………………………………x100
Toplam tepki sayısı
• Bilginin kazanılmış / öğrenilmiş olması için;
3 gün art arda %80 ve üstü başarı sergilemiş olmalıdır. Öğrenilen kriter tamamlanınca bir
çizgi çekilerek diğer hedef basamağa geçiş sağlanır ve tutulan her kriter için veriler
grafiklenmeye devam edilir.