Pekiştireç Belirleme Tablosu

Nedir?
Çocukla çalışmaya başlamadan önce pekiştireç seçiminde bazı noktalara dikkat etmemiz gerektiği unutulmamalıdır. Çocukları tanımak ve onları motive eden şeyleri bilmek verimli bir seans geçirmek açısından nasıl önemli ise, aynı şekilde çocukları rahatsız eden, hoşlanmadıkları durumların tespiti de o denli önemlidir.
Bu nedenle pekiştireç belirleme tablosunun doldurulmasına ihtiyaç duymaktayız.

Pekiştireç belirleme tablosu 3 bölümden oluşmaktadır.
1. Bölüm;
Çocuğun beslenme ile ilgili herhangi bir sınırlılığının olup olmadığının not edildiği bölümdür. Bunu bilmek çocuğa sunacağımız pekiştireçleri belirlerken oldukça önemlidir

2.Bölüm;
Çocuğun sevdiği yiyeceklerin, sevdiği oyunların veya etkinliklerin, sevdiği oyuncakların yazıldığı bölümdür

3.Bölüm;
Çocuğun sevmediği yiyeceklerin, sevmediği oyunların ve etkinliklerin, sevmediği oyuncakların yazıldığı bölümdür.

Pekiştireç Belirleme Tablosu Ne Zaman Doldurulmalıdır?
Çocuğun eğitim sürecine başlangıç tarihine karar verildiği anda aile ile birlikte doldurulmalı ya da aileden doldurup getirmesi istenmelidir. Çocuk eğitime başladığında terapist tarafından pekiştireçleri hazır bulundurulmalıdır.