Kaba Değerlendirme Formu

Nedir?
Kaba değerlendirme formu öğrencinin performansını almak için, bir başka deyişle, hangi alanlarda eksiklikleri olduğunu, hangi becerileri yaşına uygun olarak yerine getirdiğini görmek için hazırlanmıştır. Öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulur. Sunulan form, öğrenciye kazandıracağımız amaçların belirlenmesinde bize kılavuzluk edecek ve kayıt altına alınacaktır. Çıkacak olan sonuçlara göre öğrenciye kazandırılacak amaçların dökümü yapılacaktır.
Amaç:
Bu form; Öğrencinin eşleme becerileri, taklit becerileri, yönerge takip becerileri, görsel destek becerileri, alıcı dil becerileri, ifade edici dil becerileri, oyun müzik becerileri, öz bakım becerileri, günlük yaşam becerileri, motor beceriler, sosyal beceriler, okuma yazma becerileri, matematik becerilerine ilişkin performans belirlemek ve buna dayalı olarak bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamak amacıyla oluşturulmuştur.
Oluşturulurken M.E.B. , Talim Terbiye Kurulu tarafından geliştirilen eğitim programları göz önünde bulundurulmuştur.
Uygulama:
Öncelikle form uygulanacak öğrencinin demografik bilgileri aileden veya yaşa bağlı kalarak çocuktan edinilir.
Doğum Tarihi, Adı- Soyadı, Okulu, Cinsiyeti, Sınıfı…
Form, 13 gelişim alanından oluşmaktadır. Formda, öğrencinin yerine getirdiği beceriler için ” Evet ” sütununa ( ѵ ) işareti, yerine getiremediği beceriler için ”Hayır” sütununa (x) işareti, öğrencinin yaşına, cinsiyetine ve düzeyine uygun olmayan beceriler için ise her iki sütuna da ( x ) işareti koyularak gerekli açıklama ”Açıklama” kısmına not edilecektir.