Erken Çocukluk Dönemi Otizm Spektrum Bozukluğunda Aile Merkezli Müdahaleler

Aile çocuğun yaşamında önemli yeri olan gelişimini destekleyerek onun yaşadığı toplumun kurallarına uygun olarak yetişmesini sağlayan toplumsal bir kurumdur. Tipik gelişen çocuklar birçok beceri ve davranışı aileleriyle gün…

Otizm Spektrumundan Uzaklaşan Çocuklarda Hangi Değişimler Gözlemlenir? Bir Klinik Takip Çalışması

Otizm tanısının dışına çıkarak, “en iyi sonuca” (optimal outcome - OO) ulaşan okul çağındaki bireyler hakkında mevcut bilgiler çelişkilidir. Bu araştırma, otizm geçmişine sahip bir grup çocukta gözlemlenen otizm semptomlarını…

Otizmli Ergenlerde Hızlı Yeme Alışkanlığının Azaltılması: Çağrı Cihazının İpucu Olarak Kullanımı.

Bu çalışma çok hızlı yemek yediği gözlemlenen 3 otizmli ergenin yiyecek tüketim süresini arttırmada titreyen bir çağrı cihazının etkilerini değerlendirmektedir. Katılımcılara önceden belirlenmiş aralıklarla çağrı cihazı…

Otizm ve Görme Bozuklukları

Görme bozukluğu yaşayan birçok çocuğun sözel ve sözel olmayan davranışlarının, görme bozukluğu yaşamayan çocuklarda görülen ve genellikle bu çocuklara otizm teşhisi konulmasına neden olan davranışlara önemli derecede…

Otistik Spektrumda Brokolinin Umut Verici Etkileri

Araştırmacılar tarafından ilk kez geliştirilmiş ve buluşlar da başlangıç seviyesindedir.Yeni çalışmaların önerileri doğrultusunda, brokoli filizinden alınan bir parçada yapılan incelemede, otizmde görülen davranışsal…

Ulusal Otizm Merkezinin Ulusal Standartlar Raporu (National Autism Center (NAC) Raporu)

Çeşitli branşlardan ve teorik oryantasyondan uzmanlar arasında uzlaşma inşa etmek için çok uğraştık. Ortak bir çalışmayla Otizm Spektrum Bozukluklarının tedavisine dair kaynakları değerlendirmek için kullanılacak stratejiler…

Otizmin Nöroanatomisi

Otizm spektrum bozukluğu, heterojen, davranışsal olarak tanımlanmış, nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmli bireyler sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde bozukluk gösterirler. Sınırlı ya da basmakalıp…

Otizm Spektrum Bozukluklarında ABA-Yeni Gelişmeler, Güçlü Yönleri ve Tehlikeleri

Otizm akıl sağlığı ve eğitim alanında en çok araştırılan konulardan biri olmuştur. Genetik, üzerinde en çok çalışılan konu olurken, uygulamalı davranış analizi (ABA) de dikkatleri üzerine çekmiş ve günümüze kadar en…

Küçük Otistik Çocuklarda Davranışsal Tedavi ve Normal Eğitimsel ve Zihinsel Çalışma

Otizm erken çocukluk döneminde başlayan ciddi bir psikolojik bozukluktur. Otistik çocuklarda minimal duygusal bağlılık, konuşmama ya da anormal konuşma, yavaş gelişen IQ, ritüalistik davranışlar, saldırganlık ve kendine zarar…

ABA Terapisi Çocuğunuzun Beynini Nasıl Yeniden Örgülendirir?

Otizmin sebeplerine ilişkin birçok varsayım ve iddia ortaya atılmış olsa da, dahili beyin mekanizmaları, tedavilerin etkileri ve bir “çare”nin mümkünatı ile ilgili de bir o kadar hipotez vardır. Gelişimsel bozuklukları ve özellikle…