Otizm ve Görme Bozuklukları

Görme bozukluğu yaşayan birçok çocuğun sözel ve sözel olmayan davranışlarının, görme bozukluğu yaşamayan çocuklarda görülen ve genellikle bu çocuklara otizm teşhisi konulmasına neden olan davranışlara önemli derecede benzerlik gösterdiğini ortaya çıkardık. Bu bulgu daha önce yapılan çalışmalar tarafından da desteklenmektedir. Görme engelli çocuklarda görülen bu tarz davranışlar genellikle “otistik benzeri” veya “otistik eğilimler” şeklinde tanımlanır. Bu çalışma bu iki farklı grubu kısaca inceliyor ve görme engelli çocukların neden otistik tabiatlı davranışlar sergilemeye eğilimi olduğunu açıklamaya çalışıyor.

MAKALE DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ: (PDF)