Otizmin Nöroanatomisi

Otizm spektrum bozukluğu, heterojen, davranışsal olarak tanımlanmış, nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmli bireyler sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde bozukluk gösterirler. Sınırlı ya da basmakalıp davranış kalıplarına sahiptirler. Ayrıca, zihinsel zayıflama, hastalık nöbetleri ve anksiyete gibi komorbid hastalıklara sahip olabilirler. Postmortem ve yapısal manyetik rezonans görüntüleme çalışmaları frontal lop, amigdala ve serebellumun otizmle bir alakası olabileceğine dikkat çekmiştir. Fakat, otizm için ortada hiçbir tutarlı ve net bir patoloji yoktur. Yapılan son çalışmalar, otizmde beyin gelişimi sürecinin, gelişimin aldığı son halden daha çok bozukluk barındırdığını vurgulamaktadır. Bize göre, hem temel hem de komorbid özelliklerin heterojenliği otizmde nöropatolojinin heterojenik kalıplarını açıklar. Daha büyük çocuk örneklemlerinde tanımlanmış fenotiplere ve iyi nitelendirilmiş beyin dokularına, otizmin nöropatolojisini açıklamak için ihtiyaç duyulacaktır.

MAKALE DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ: (PDF)