Otizm Spektrumundan Uzaklaşan Çocuklarda Hangi Değişimler Gözlemlenir? Bir Klinik Takip Çalışması

Otizm tanısının dışına çıkarak, “en iyi sonuca” (optimal outcome – OO) ulaşan okul çağındaki bireyler hakkında mevcut bilgiler çelişkilidir. Bu araştırma, otizm geçmişine sahip bir grup çocukta gözlemlenen otizm semptomlarını ve diğer psikiyatrik bozuklukları değerlendirmektedir. Denek grubu, 2 ila 8 yıl öncesinde otizm tanısının dışına çıkmış bulunan 26 bireyden oluşmaktadır. Hem ebeveynler, hem de çocuklar üzerinde klinik değerlendirme yapılmıştır. Otizm Spektrum Bozukluğunun (OSB) tanısında, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (5. basım; DSM-V) kriterleri kullanılmıştır. Ek olarak, Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği ve Sosyal İletişim Anketi (mevcut versiyonu) kullanılmıştır. Psikiyatrik bozukluklar, Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi – Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG-ŞY) kullanılarak değerlendirilmiştir.

MAKALE DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ: (PDF)