Küçük Otistik Çocuklarda Davranışsal Tedavi ve Normal Eğitimsel ve Zihinsel Çalışma

Otizm erken çocukluk döneminde başlayan ciddi bir psikolojik bozukluktur. Otistik çocuklarda minimal duygusal bağlılık, konuşmama ya da anormal konuşma, yavaş gelişen IQ, ritüalistik davranışlar, saldırganlık ve kendine zarar verme gözlenmektedir. Prognoz çok zayıftır ve tıbbi tedaviler etkili olmamıştır. Bu makale, benzer şekilde oluşturulmuş, iki grup küçük otistik çocuğa uygulanan davranış değiştirme tedavisinin sonuçlarını bildirmektedir. Yoğun, uzun dönem deneysel tedavi grubunun (n = 19) izlem bilgileri, %47’nin normal IQ puanları ve devlet okullarında başarılı birinci sınıf performansıyla, normal zihinsel ve eğitimsel çalışmayı başardığını göstermiştir. Diğer bir %40 hafif derecede engelli idi ve konuşma geriliği için özel sınıflara yerleştirildi. Sadece %10 ileri derecede engelli idi ve otistik/zihinsel engelliler için sınıflara verildi. Tersine, kontrol grubundaki çocukların (n = 40) sadece %2’si normal zihinsel ve eğitimsel çalışmayı başarmıştır; %25 hafif derecede engelli idi ve konuşma geriliği için olan sınıflara yerleştirildi ve %53 ileri derecede engelliydi ve otistik/engelliler için sınıflara yerleştirildi.

MAKALE DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ: (PDF)