Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Yüz İşleme ve Göz İzleme Becerileri

Bu araştırmada otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin yüz işleme becerileri, göz izleme becerileri, ortak dikkat becerileri ve sanal gerçeklik çalışmaları incelenmiştir. Alan yazında OSB’li bireylerin yüz işleme, göz izleme ve ortak dikkat becerilerinde kullandıkları stratejilerin, normal gelişim gösteren bireylerin kullandığı stratejilerden farklı olduğu ya da bu stratejilerde sınırlılıklarının olduğu tartışılmaktadır. OSB’li bireylerin bu becerileri ile ilgili sergiledikleri sınırlılıkların, insanlarla etkileşimde dikkat ettikleri yüz detaylarını ve özelliklerini seçmeye dayalı yüz ayırt etme stratejileri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Günümüzde OSB’li bireylerin sosyal etkileşim sınırlılıklarına odaklanarak sosyal uyumu artırmayı ve sosyal bilişsel becerileri desteklemeyi hedefleyen müdahale programlarının geliştirilmesinde ise sanal gerçeklik çalışmaları öncülük etmektedir. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar, OSB’li bireylerin yüz işleme becerilerindeki sınırlılıklarının sosyal becerilerini, sözel olmayan etkileşim becerilerini ve bilişsel becerileri olumsuz etkilediğini göstermekte ve OSB’nin gelişimi ve doğasının anlaşılması ve uygun müdahalelerin geliştirilmesi için yol göstermektedir.

 

MAKALE DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ: (PDF)