Psiko-Eğitimsel Profil (PEP-R) Ölçeği

PEP-R otizm spektrum bozukluğu grubunda yer alan 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanda değerlendiren, bireysel eğitim programı (BEP) hazırlanmasına olanak veren bir değerlendirme aracıdır. PEP-R, gelişimsel…

Ankara Gelişim Ve Tarama Envanteri (Agte Gelişim Testi)

0-6 yaş arası çocuklar.Çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. AGTE’nin 4 alt testi (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım) gelişim literatüründe ve çeşitli…

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

0-6 yaş arası çocuklar.Küçük çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları…

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği (GOBDÖ-2-TV Testi)

3-23 yaş arası bireyler.GOBDÖ-2-TV; (Gilliam Autism Rating Scale-2)(a) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, (b) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama, (c) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları…

Portage Erken Eğitim Rehberi Gelişim Ölçeği

0-6 yaş arası çocuklar. Portage erken eğitim rehberi 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Çocuğun sosyal, dil, özbakım, bilişsel…