Ankara Gelişim Ve Tarama Envanteri (Agte Gelişim Testi)

0-6 yaş arası çocuklar.

Çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. AGTE’nin 4 alt testi (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım) gelişim literatüründe ve çeşitli gelişim testlerinde ayrıştırılan özel gelişim alanlarını değerlendirmeyi amaçlar. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini annelerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır.