Psiko-Eğitimsel Profil (PEP-R) Ölçeği

PEP-R otizm spektrum bozukluğu grubunda yer alan 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanda değerlendiren, bireysel eğitim programı (BEP) hazırlanmasına olanak veren bir değerlendirme aracıdır. PEP-R, gelişimsel ve davranışsal olmak üzere 2 ana alanda, 11 alt alan ve 174 maddeden oluşmaktadır.

Gelişim alanında taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel ve sözel alanlardaki hâlihazırdaki düzeyi, Davranışsal alanda ilişki ve duygulanım, oyun ve materyallere ilgi, duyusal tepkiler, dil alanlarındaki yeterlilikleri ve yetersizlikleri belirlemektedir.