Alıcı Dil Becerileri

Konuşma, beynin birçok bölgesinin koordineli aktivitesinin sonucudur. Alıcı dil, konuşmanın algılanması ve anlaşılmasıdır. 1874’te E. Wernicke, serebral kortekste duyusal (sensory speech) bir konuşma alanı olduğunu keşfetti. Wernicke bölgesi olarak adlandırıldı. Wernicke bölgesinin hasarı, kişinin kelimeleri duymasına, ancak anlamlarını anlamamasına neden olur.

Wernicke bölgesinde, bir tür “dosya” gibi, bir kişi tarafından öğrenilen tüm kelimeler, daha doğrusu ses görüntüleri saklanır ve tüm hayatı boyunca bu “dosya” kullanılır.

Bu bölge zarar görürse orada depolanan kelimelerin nuri görüntüleri dağılır ve kişi kelimeleri anlamaz hale gelir. Normal işitme ile kelimelere sağır kalır. Bu gün bu öğrencimizin artık alıcı dili gelişmeye başlamıştır. Daha yoğun çalışmadan sonra ifade edici dil çalışmalarına geçilecektir.