İnce Motor Becerileri

İnce motor beceriler el ve ayak parmaklarıyla hassas, küçük hareketler gerçekleştirmeyi amaçlayan bir dizi koordineli insan eylemidir. Sinir, kas ve iskelet sistemlerinin yanı sıra genellikle görsel sistemin koordineli çalışmasıyla elde edilir.
Genellikle el ve parmakların motor becerilerine uygulandığından “el becerisi” terimi uygulanır.
İnce motor becerileri motor becerileri türlerinden biridir. İnce motor becerileri alanı çok çeşitli hareketleri içerir: nesneleri kavramak gibi ilkel hareketlerden, örneğin bir kişinin el yazısının bağlı olduğu çok küçük hareketlere kadar.
3 tür ince motor bozukluğu mevcuttur.
1- Bir eylemi gerçekleştirme sinyalinin ihlali (örneğin, organik beyin lezyonları, felç, kafa travması ile).
2- Sinyal iletimindeki bozukluklar (örneğin, parkinson hastalığında, felç sonrası bir durumda).
3- Sinyalin alınması ve uygulanmasındakı ihlaller (serebral palsi, el becerisinin yetersiz gelişimi ve başka).
Aynı zamanda DEHB, görme bozukluğu, otizm, dizartri, spinoserebral ataksi ve başkalarında görülebilir.