ABA Terapi – Otizm – Özel Eğitim Seansları – Fonksiyonlarına Göre Seçme

Videomuzda ABLLS müfredatından C programları yani ‘alıcı dil’ becerilerinden fonksiyonlarına göre seçme becerisine ait kısa bir kesit izleyebilirsiniz. Özel gereksinimli çocuğun çevresinde var olan eşyaları öğrenmesi ve kullanımı için önce nesneler tanıtılır daha sonra bu nesnelerin ne işe yaradığı ve kullanım amacı hakkında bilgi edinmesi için nesne fonksiyonları öğretilir.

Bu sayede günlük işleri yerine getirmekte zorlanamaz, nesneleri amacına uygun kullanabilir hale gelir. Bilişsel becerileri destekler, alıcı dil de öğrenimi gerçekleştiren çocuk ifade edebilme gücü elde eder.