ABA Terapi – Otizm – Özel Eğitim Seansları – Özdeş Resimleri Eşleme

Videomuzda Ablls müfredatından B programları yani görsel performans ve beceri alanında ‘özdeş resimleri eşleme’ programına ait kısa bir kesit izleyebilirsiniz. Normal gelişim gösteren çocukların aksine otizmli çocuklar öğrenme süreçlerini deneyim ve gözlemleri sonucu yürütemezler. Nesne ve kavramların öğretimi için desteğe ihtiyaçları vardır. Eşleme becerisi bu süreçte öğretilmesi gereken temel becerilerden birisidir. Eşleme ile çocuklar nesneleri daha iyi bir şekilde kavrarlar.

Öncelikle üç boyutlu nesneler gerçekleri ile eşlenirken, beceri ilerledikçe nesne resim, resim-resim eşlemesi ile devam edilir. Nesneleri tanımlamayı öğrenen çocuk onu benzerleri ile ayırabilir, sınıflandırabilir ve özelliklerine göre ayırt etmeyi öğrenebilir.