ABA Terapi – Otizm – Özel Eğitim Seansları – Yemek Yeme Problemleri

Merkezimizde yapılan Beslenme ölçekleri; (BAMBİ-Otizm Öğün Kısa Envanteri), (STEP-Beslenme Problemlerini Tarama Aracı), (FSQ- Aile Beslenme Stratejileri Ölçeği) sonunda hedeflerimiz; 1) Bağımsız yemek yeme becerilerinin kazanılması 2) Katı gidaya geçilerek çiğneme becerilerinin kazandırılması hedeflenerek ailemize çalışmalar önerilmiştir.

Ailemizin evdeki (çiğneme) çalışmalarından görüntüler mevcuttur.