ABA Terapi – Otizm – ABLLS Programı, C – Alıcı Dil Beceri Alanı, Kendi Vücut Bölümünü Gösterme

ABLLS (The Assessment of Basic Language and Akılla) temel dil ve öğrenme becerilerini 25 beceri alanına ayırarak kendi içinde de hiyerarşik biçimde alt basamaklarını en ince detaylarına kadar kapsadığı için Amerika’da tüm ABA uzmanlarının eğitim programlarını yazarken en çok kullandığı, kendine özel bir materyal kiti olan değerlendirme programıdır.

Videomuzda ABLLS müfredatından C programları yani alıcı dil beceri alanından `Kendi vücut bölümünü gösterme’ programı anlatılmaktadır.

Sözel iletişimin sağlanmasında son derece etkili olan dil bazen otizmli çocuklarda gecikme gösterebilir. Dil becerisini geliştirmek için iki temel unsur vardır. Bunlar; alıcı dil becerileri ve ifade edici dil becerileridir. Alıcı dil; dışardan gelen seslerin, tepkilerin, yönergelerin beyinde işlendikten sonra anlaşılması ve eyleme dökülmesini ifade eder. Alıcı dil beceri alanından ‘kendi vücut bölümünü gösterme’ programını çalışmak için herhangi bir materyale ihtiyaç yoktur. Çocuk ile karşılıklı oturulur. Çocuğun dikkatinin sizde olduğuna emin olduktan sonra istenilen vücut bölümünü söylenerek ‘dokun’ yönergesi kullanılır. Çocuk istenen vücut bölümünü gösterir ise onu motive edecek cümleler veya oyuncaklar ile pekiştirmelisiniz. Eğer göstermedi ise yönerge tekrarlanarak (…….dökün) gerekli ipuçları kullanarak yardım ile göstermesi sağlanır.