D.D.İ Mezuniyet Raporu

Aralık 2017 doğumlu D. ‘nin 2 yaşında adına tepki vermemesi, göz kontağı kurmaması aile yakınları tarafından dikkat çeken ilk işaretler olmuş ve aileyi bir çocuk psikiyatrisine gitmeleri için yönlendirmişlerdir. Otizme ait hafif belirtilerin olduğu; tanı için 6 ay sonra yeniden değerlendirme yapılacağı ve bu süreç içerisinde özel eğitim almaları önerilmiştir. D. daha önce herhangi bir eğitim almamıştır. Kurumumuz Abademy Danışmanlık Merkezi’ne yönlendirilmiş olan D.’nin eğitim süreci Şubat 2020 tarihinde başlamış olup 1 yıl boyunca toplam 240 seans ABA eğitimi almıştır.