Tünel

Tünel, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemede kullanılan bir materyaldir. Tünel içinde sürünme becerisi göründüğünden daha kompleks ve karmaşıktır. Kol ve bacakları koordineli hareket ettirmek gerekirken aynı zamanda çocuğun postür gelişimi, göz koordinasyonu ve motor becerilerini kullanabilmesi gerekir. Sürünme becerisinin gelişmesi bilateral koordinasyon, vücut farkındalığı, bilişsel beceriler ve motor becerilerin gelişmesini destekler. Tünelin aktivite içerisinde kullanımı çeşitlendirilebilir.
Yaş aralığı; 12 ay- 13 yaş