Tırmanma Duvarı

Tırmanma duvarı çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemede kullanılan bir materyaldir. Karmaşık motor planlamada sorun yaşayan çocuklar planlama, ince ve kaba motor, dikkati sürdürme gibi becerilerde de zorluk yaşarlar. Tırmanma duvarının kullanılması çocuğun motor becerilerinin yanı sıra kas ve eklemlere Proprioseptif uyaran ulaşmasını sağlar, denge ve bilateral koordinasyonu destekler, zihinsel becerilerin gelişmesini sağlar.
Yaş aralığı ; 5-13+ yaş