Otizm Spektrum Bozukluğu Değerlendirmesinde Kullanılan Ölçekler

Otizm Spektrum Bozukluğu Değerlendirmesinde Kullanılan Ölçekler

TARAMADA KULLANILAN ARAÇLAR

18-30/36 ay için:

 • CHAT (Thechecklistforautism in toddlers) (Baron-Cohen 1992).
 • M-CHAT (Themodifiedchecklistforautism in toddlers)

2-4 yaş arası için:

 • Sosyal iletişim soru listesi (SCQ) (Berument 19999).

Okul çağı çocuk için:

 • Otizm spektrum araştırma soru listesi (ASSQ) (Ehlers&Gilberg 1993).

Yaşam Boyu:

 • TheAutismQuotinent (AQ) (Baron-Cohen 2001, Köse 2010)

TANISAL DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ARAÇLAR

 • Sosyal –iletişimsel bozukluk tanısı koyma (Diagnosis of SocialandCommunicationDisorderi DISCO, Wing 2002).
 • Otizm tanısal görüşmesi ( TheAutismDiagnosticinterwiev-revised) ( ADI-R, Lord ve ark. 1994)
 • 3-di (Skuse 2004).
 • Otizm spektrumu veya Asperger tanısal görüşmesi (ASDI, Gilberg ve ark.2001).
 • Otizm tanısal gözlem listesi (ADOS Dilavore 1995).

OSB SEMPTOMLARININ ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİREN ÖLÇEKLER

 • CARS: Çocukluk çağı otizm değerlendirme ölçeği (shopler 1980, İncekaş 2009)
 • ABC (Otizm davranış listesi) (Krug 1980)

İŞLEV DÜZEYİNİ ÖLÇMEKTE KULLANILAN ARAÇLAR

 • Vinelandadaptif davranışlar ölçeği (Sparrow 1984)
 • GAF: genel işlev düzeyini değerlendiren ölçek

 

Kaynak: “Otizm Spektrum Bozuklukları Tanı ve Takip” kitabı, Yazar; Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes