Otizm Spektrum Bozukluğu Değerlendirmesinde Gözlemlenecek Öğeler

Otizm Spektrum Bozukluğu Değerlendirmesinde Gözlemlenecek Öğeler

A.SOSYAL-DUYGUSAL ALAN

 • Göz kontaktı
 • Gülümsemeye yanıt
 • Kendiliğinden etkileşim başlatıp başlatmaması
 • Adını çağırmaya tepkisi
 • Ebeveynden ayrılmaya tepki
 • Ce oyununa tepkisi
 • İşaret parmağı kullanımı
 • Motor taklit (bye-bye-öpücük)
 • Ortak dikkat
 • Aile bireyleri ile etkileşim / oyun biçimi, katılımı
 • Yabancılar (muayene eden kişi) ile etkileşim paterni
 • İlgilerini kendiliğinden paylaşıp paylaşamaması
 • Hayali, taklide dayalı oyunlar ve bunu oynama biçimi
 • Oyuncaklarla oynama biçimi
 • Empati becerisi
 • Kendi başına bırakıldığında tutumu ve yaptıkları
 1. DİL BECERİLERİ
 • Anlama becerisi, komut alma
 • Anlamlı kelime
 • Cümlelerinin içerdiği kelime sayısı
 • Anlatım dili
 • Spontan konuşma beceri seviyesi
 • Pragmatik ve semantik beceriler
 • Konuşmada patolojik patern, örneğin ekolali, perseverasyon, zamirlerin ters söylenmesi, neolojizm
 • Ses tonu
 • Karşılıklı konuşmayı yürütme becerisi
 • Artikülasyon sorunu

 

C.TEKRARLAYICI TÖRENSEL DAVRANIŞLAR

 • Motor stereotipler
 • Törensel davranışlar
 • Özel ilgi alanları
 • Yaşa uygunsuz ilgi alanları
 • Oyuncaklarla işlevsiz ilgilenme
 • Duyusal hipersensivite, hiposensivite (kokuya, sese, tada, dokunsal duyarlılıklar)
 • Değişime karşı tutumu
 • Törensel davranış / motor stereotipi durdurmaya karşı tutumu

Kaynak: “Otizm Spektrum Bozuklukları Tanı ve Takip” kitabı, Yazar; Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes