Oyun Programları – Özel Eğitim Seansları – Üfleme Egzersizleri

Oyun, yaşamın her alanında varolan bir etkinliktir. Çocuklar da oyun, duygularını ifade edebildikleri en özel yerdir. Oyun sayesinde çevrelerini tanır, keşfeder, kişi ve olayları taklit ederek hayatın bir provasını yaparlar. Özel gereksinimli çocuklarda ise oyun; oyunun konusunu, oyuncakların kullanımı ve oyuncakla oynama kapasitelerin de yetersizlikler olduğu gözlemlenmiştir.

İzlediğiniz kısa oyun programı ile üfleme ezgersizlerinin dil gelişimine katkısı hedeflenmiştir. Konuşmada gecikme yaşayan, bazı sesleri çıkaramayan çocuklar için önerilir. Bu sayede hem sosyal bağları güçlendirip hem de dil gelişim becerileri desteklenerek sosyal katılımı arttırabilirsiniz.