ABA Terapi – Otizm – Özel Eğitim Seansları – Sınıflama Becerileri

Abademy Danışmanlık Merkezi özel eğitim seanslarından kesitler; Taklit hem sosyal hem de zihinsel gelişimin önemli bir öğesidir. Özel gereksinimli çocukların daha karmaşık pek çok beceriyi edinebilmeleri için öncelikli olarak taklit becerilerini öğrenmeleri gerekir. Sınıflama becerileri nesnelerin görünüm benzerliklerinin yanı sıra, nesnelerin işlevleri, ait oldukları sınıflar gibi nesneye atfedilen belli özellikler çerçevesinde nesnelerin ya da iki boyutlu resimlerinin bir araya getirilmesini kapsamaktadır.

Nesnelere ya da varlıklara atfedilen özelliklerin bazıları, nesne ya da varlıkların ait oldukları sınıflarla da ilişkili olabilir.(Örn: hayvanlar, bitkiler, meyveler, sebzeler). Sınıflama becerisini öğrenen çocuklar da bu becerinin genellenmesi amacıyla sınıfa ait olmayanı ayırt etme becerisi de çalışılabilir.