S.O.S. Erken Müdahale Programı (S.O.S.-EMP) Uygulamacı Sertifika Eğitimi

Erken çocukluk dönemindeki çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemeye ve problem davranışlarını önlemeye yönelik geliştirilmiş önleyici bir erken müdahale programıdır. S.O.S.-EMP, 2019 yılında Kalkan ve Rakap tarafından Piramit Modeli (Hemmeter ve Fox, 2009; Hemmeter, Fox ve Snyder, 2008a; 2013; Hemmeter, Snyder, Fox ve Algina, 2016) temel alınarak geliştirilmiştir.

S.O.S.-EMP, erken çocukluk dönemi eğitimcilerinin, sınıflarındaki çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemede ve problem davranışlarını önlemede sınıf içinde kullanabilecekleri stratejileri edinmelerini sağlamayı ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Önleyici ve iyileştirici işleve sahip olan program, çocuklarda problem davranışlar oluşmadan önlem almak ve çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek için erken çocukluk eğitimcilerinin mesleki becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen modüller aracılığı ile erken çocukluk eğitimcilerine, çocukların sosyal-duygusal gelişimiyle ilgili araştırma temelli bilgiler sunmak ve çocukların sosyal yeterliliklerini geliştirmede, ortaya çıkan doğal öğrenme fırsatlarını nasıl kullanacaklarını kazandırmak amaçlanmaktadır (Kalkan, 2019).

S.O.S.-EMP, 4 modülden oluşmaktadır.

MODÜL (1)DESTEKLEYİCİ EĞİTİM ORTAMI OLUŞTURMA 1: FİZİKSEL ORTAM,

Birinci modülde, sınıfta günlük akışın hazırlanması, geçişlerin düzenlenmesi ve davranış beklentilerinin öğretilmesi ile sınıf kuralları ile ilgili stratejilere yer verilmiştir.

MODÜL (2)DESTEKLEYİCİ EĞİTİM ORTAMI OLUŞTURMA 2: SOSYAL ORTAM,

İkinci modülde yönergeler, çocuklar ile iletişim ve etkileşim ve çocukların etkinliklere katılımı ile ilgili stratejilere yer verilmiştir.

MODÜL (3)SOSYAL-DUYGUSAL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Üçüncü modülde, sosyal-duygusal becerilerin desteklenmesi, duyguları ifade etme ve arkadaşlık becerilerinin desteklenmesi ile ilgili stratejilere yer verilmiştir.

MODÜL (4)DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİ ÖNLEME

Dördüncü modülde ise problem çözme becerileri ve davranış problemleriyle başa çıkma ile ilgili stratejilere yer verilmiştir.

Kimler katılabilir?:Özel eğitim alanında çalışmayı hedefleyen ön lisans ve lisans üniversite öğrencileri, (çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim, psikoloji, pdr, sosyoloji, sosyal hizmet v.b.) ABA/UDA yöntemini sınıflarında uygulayarak öğrencilerinin başarı seviyesini yükseltmek isteyen eğitimciler, kendilerini geliştirmek isteyen ABA/UDA terapistleri, kullandıkları yöntemlere bir başkasını daha katarak ufuklarını geliştirmeyi isteyen eğitimciler ve veliler.

Eğitim Serisi Modülleri:Her eğitim serisi toplam 4 modülden oluşmaktadır. İlk iki modül 1. gün, üçüncü ve dördüncü modül 2. gün verilecektir. Her iki gün tüm modüllere katılana, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SEM ve ABADEMY tarafından imzalı katılım belgesi verilecektir.

Niye Katılmalısınız:Tek düze eğitimden uzak durmak, kendini geliştirmek ve yeni uygulamalar ile mesleğine bağlanmak ve sahada daha da başarılı ABA/ UDA uygulamak için katılmalısınız.

Eğitim Sorumlusu: DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SİNAN KALKAN

Ücret  :600 TL+%18 KDV=708 TL

Öğrencilere ve Haliç Üniversitesi mezunlarına %15 indirim, 5 kişi ve üzeri olan gruplara da %10 grup indirimi uygulanacaktır.

Tarihler:1.-2. Modül- 21 OCAK 2021 PERŞEMBE,

3.-4. Modül- 22OCAK 2021 CUMA,

Saat:10.00-16.00

Kontenjan:Max.30 kişi

Yer:Haliç Üniversitesi, Sütlüce Mahallesi, İmrahor Cd. No:82, 34445 Beyoğlu/İstanbul

Tel:(0 212) 924 24 44

Web: http://sem.halic.edu.tr/tr

Kayıt ve ödeme :Sınırlı sayıda kontenjan olduğundan, katılımcıların en geç10 OCAK 2021 tarihine kadar HALİÇ ÜNİVERSİTESİ adına (Vakıflar Bankası, Mercan Şubesi,

Hesap No:15800 7302151097,IBAN NO:TR 980001500158007302151097) eğitim ücretini yatırmaları ve kayıt işlemlerini http://sem.halic.edu.tr/tr/egitimler linkinden tamamlamaları gerekmektedir. Böylelikle katılımcıların kesin kaydı yapılacaktır.

Ödeme Bilgileri:

Eğitimle ilgili ayrıntılı bilgi için;

Dr. Öğretim Üyesi Sinan Kalkan; 0553 450 54 88, [email protected],

Kayıtla ilgili ayrıntılı bilgiiçin;

HALİÇ SEM Tülin Uyar;(0 212) 924 24 44,[email protected]

Organizasyonla ilgili ayrıntılı bilgi için;

ABADEMY Selim Parlak; 0212 266 12 11, [email protected]

Not: Bankaya ödeme yaparken EĞİTİM İSMİNİ VE KENDİ İSMİNİZİ belirtmeniz rica olunur.

Seminer günü ELDEN ÖDEME YAPILMASI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

ÖZGEÇMİŞ

DR.ÖĞRETİM ÜYESİ SİNAN KALKAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği programından 2003 yılında mezun olmuştur. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda 2012 yılına kadar öğretmen ve yönetici olarak görev yapmıştır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yetişkin Eğitimi Yüksek Lisans programından, 2009 yılında ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zihin Engelliler Öğretmenliği programında başladığı doktora öğrenimini 2019 yılında tamamlayan, Dr. Kalkan, halen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak akademik yaşamına devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için;

https://avesis.comu.edu.tr/sinan.kalkan