A. T. Mezuniyet Raporu

Daha önce yüksek düzeyde OSB riski taşıyan A.T.’ye Abademy Erken Müdahale Protokolü çerçevesinde müdahale yapılmış, bu müdahale sonrasında A.T.’nin OSB görülme olasılığı düşmüştür. Erken müdahalenin çocukların gelişimi üzerindeki etkileri dikkate alındığında, erken müdahalenin çocukların yanlış tanı almalarını önlediğini söylemek gerekmektedir.